Tidsperiod: 2017 – 2018

Beställare: Pernod Ricard, Absolut company

Plats: Åhus, Kristianstads kommun

Typ av uppdrag: Upprustning av takterrass

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget har varit att ta fram en gestaltning för upprustning av en äldre takterrass. Terrassen används av restaurangens besökare som en uteservering men även som en plats för de anställda att tillbringa sina raster utomhus. Dessa funktioner kräver en gestaltning som kan tillåta större sociala sammanhang med även plats för avskildhet. Den växtligheten som arbetats in i förslaget och har satt krav på speciallösningar för uppbyggnad av växtbäddar. Uppdraget har resulterat i gestaltningsförslag med illustrationsplan, sektioner och materialbeskrivningar. Slutligen har det tagits fram en rambeskrivning för upphandling av totalentreprenad.