Mats Andersson
Landskapsingenjör / VD

Telefon: 044-20 82 62
Mail: mats @ landskapsingenjoren.se

Hanna Bergström
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 044-20 99 99
Mail: hanna @ landskapsingenjoren.se

Jessica Dahlman
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 044-20 01 04
Mail: jessica @ landskapsingenjoren.se

Matilda Ljungman
Landskapsingenjör

Telefon: 044-620 13 30 
Mail: matilda @ landskapsingenjoren.se

Thérèse Magnusson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 044-23 90 20
Mail: therese @ landskapsingenjoren.se

Karin Wiktorsson
Landskapsingenjör

Telefon: 044-20 07 00
Mail: karin @ landskapsingenjoren.se