Projektering

Projektering

Bostäder Skolor/förskolor Vård och omsorgsmiljöer Kyrkogårdar/ askgravlundar Kultur och Fritid Infrastruktur Företagsmiljöer

Markbesiktning

Markbesiktning

Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar även med Besiktning och kontroll av markentreprenader vilket innebär såväl Gatu- och torgmiljöer, Förskolor, Skolor och Äldreboende. Besiktningarna avser både Totalentreprenader och Generalentreprenader. Personal på företaget har under de senaste åren genomfört nedanstående kurser: BEUM – Besiktningskurs Växt & Mark, 2019 

Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB för den årliga besiktning av de lekplatser ni ansvarar för Landskapsingenjören i Sverige AB har många års erfarenhet av lekplatsbesiktningar med certifierade besiktningsmän vad gäller lekplatser. Att vara certifierad besiktningsman innebär bla att en årlig uppföljning görs genom SERENO