Projektering

Projektering

Nedan ser ni ett urval av projekten vi medverkat i. Dessa rör allt från åtgärds- och skötselplaner, som arbetshandlingar för ny- och ombyggnation av skolor och förskolor till projektering av utemiljöer för privatpersoner.

Markbesiktning

Markbesiktning

Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar även med Besiktning och kontroll av markentreprenader vilket innebär såväl Gatu- och torgmiljöer, Förskolor, Skolor och Äldreboende. Besiktningarna avser både Totalentreprenader och Generalentreprenader. Fortlöpande förändringar kräver fortlöpande kompetensutveckling: Utbildning 2015/Kurs Asfalt genom Beum-Besiktningsmän för utemiljö Utbildning 2014/Kurs AMA Anläggning 13 genom

Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

Kontakta Landskapsingenjören i Sverige AB för den årliga besiktning av de lekplatser ni ansvarar för Landskapsingenjören i Sverige AB har många års erfarenhet av lekplatsbesiktningar med certifierade besiktningsmän vad gäller lekplatser. Att vara certifierad besiktningsman innebär bla att en årlig uppföljning görs genom SERENO