Granskning inför ny- och ombyggnation av lekplatser för att optimera säkerheten

Idag byggs många unika lekplatser som ger barnen olika spännande upplevelser men där vi inte får tumma på säkerheten. Utöver lekplatsbesiktningar kan vi också hjälpa till med granskning av planerade lekytor och lekutrustning. Vi konsulterar i frågor som rör leksäkerhet samt utför granskningar av ritningar. Vi har även konsulterat vid gestaltningen av nya temalekplatser, unika lekutrustningar och konstverk som ska klara kraven för lekutrustning.

Välkomna att höra av er!