Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar även med Besiktning och kontroll av markentreprenader vilket innebär såväl Gatu- och torgmiljöer, Förskolor, Skolor och Äldreboende. Besiktningarna avser både Totalentreprenader och Generalentreprenader.

Fortlöpande förändringar kräver fortlöpande kompetensutveckling:

Utbildning 2015/Kurs Asfalt genom Beum-Besiktningsmän för utemiljö

Utbildning 2014/Kurs AMA Anläggning 13 genom EGA utbildning

Utbildning 2009/ I mars genomgicks en 2-dagars Markbesiktningskurs genom Novo utbildning

Mats Andersson på företaget är medlem i SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund som är en ideell yrkesorganisation med starka kompetenskrav på sina medlemmar

sbr72