Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar även med Besiktning och kontroll av markentreprenader vilket innebär såväl Gatu- och torgmiljöer, Förskolor, Skolor och Äldreboende. Besiktningarna avser både Totalentreprenader och Generalentreprenader.

Personal på företaget har under de senaste åren genomfört nedanstående kurser:

  • BEUM – Besiktningskurs Växt & Mark, 2019 
  • AMA Anläggning 17 – Finplanering, 2018 
  • Kontroll & Besiktning av Markarbeten, 2016 
  • Tillgänglighetskurs, SBR, 2015

Mats Andersson på företaget är medlem i SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund som är en ideell yrkesorganisation med starka kompetenskrav på sina medlemmar

sbr72