Landskapsingenjören i Sverige AB arbetar medvetet med miljöfrågor inom företaget. Att arbeta med det gröna gör säkert att det är lättare att tänka Miljö.

Landskapsingenjören i Sverige AB genomsyras av ett långsiktigt hållbart miljötänkande såväl direkt som indirekt.

 

Landskapsingenjören i Sverige AB kan och skall kontinuerligt medverka till en bättre miljö genom att:

–        Vid projekteringen välja FSC-märkta *) träslag vid val av möbler och utrustningar samt Svanenmärkt då så är möjligt

–        Utforma dagvattenhantering som lokalt omhändertagande av dagvatten via vegetationsbeklädda översvämningsytor med infiltration i första hand, med direkt infiltration i andra hand och i sista hand ivägtransport till recipient.

–        Eftersträva tilltagna vegetationszoner för såväl dagvattenbromsande, samt koldioxidbindande effekt

–        Utnyttja digital överföring av handlingar till och från beställare

–        På arbetsplatsen välja miljömärkta inventarier, it-utrustningar, material

–        Använda de energibesparande möjligheter det finns på datorer och andra strömförbrukande utrustningar

–        Sortera avfall i olika fraktioner

–        Använda cykel vid  persontransport under 5 km

–        Använda bil med lågt CO2-utsläpp vid persontransport över 5 km – Biogas

–        Använda tåg i stället för flyg vid långa persontransporter

 

2023 års julklapp gick till VI-skogen.

*) Forest Stewardship Council (FSC) verkar bla för ett miljöanpassat, livskraftigt bruk av världens skogar.