Vi är ett företag med såväl Landskapsarkitekter och Landskapsingenjörer, med en verksamhet baserad på mångårig erfarenhet av grönyteplanering och projektering i CAD-miljö. Konsultverksamheten inriktas mot kommuner, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kyrkogårdar, entreprenörer, företag och organisationer såväl som mot privatkunder. Erfarenhet finns avseende grönyteplanering, skötselplaner, trädplaner, kontroll och besiktning av markarbeten, utbildningar, projektering av parker, skolor, förskolor, äldreboende, gatu- och torgmiljöer, trädgårdar mm. Vi utgår från  Skåne, men åtar oss uppdrag i stora delar av södra Sverige, såsom bl.a. Halland, Småland & Blekinge.

Inom företaget finns Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U med genomgången utbildning och med godkänt kunskapsprov.

På Landskapsingenjören i Sverige AB finns dessutom mångårig erfarenhet av lekplatsbesiktningar i enlighet med PBL och Europanorm SS-EN 1176 & 1177. På företaget finns av RISE personcertifierade besiktningsmän. Läs mer under flik ”Lekplatsbesiktning”.
Vi utför även besiktningar av permanent installerad fitnessutrustning, även kallade ”utegym”, med certifierad besiktningsperson enligt SS-EN 16630.

Landskapsingenjören i Sverige är deltagare i den tekniska kommittén för arbetet med att utveckla standarden för Lekredskap (EN 1176).

 

Medlemskap finns i SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket är en ideell organisation för specialister inom såväl Besiktning som för Projektering.