är ett företag med såväl Landskapsarkitekt och Landskapsingenjör, med verksamheten baserad på mångårig erfarenhet av grönyteplanering och projektering i CAD-miljö. Konsultverksamheten inriktas mot kommuner, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kyrkogårdar, entreprenörer, företag och organisationer såväl som mot privatkunder. Erfarenhet finns avseende grönyteplanering, skötselplaner, trädplaner, kontroll och besiktning av markarbeten, utbildningar, projektering av parker, skolor, förskolor, äldreboende, gatu- och torgmiljöer, trädgårdar mm.

Inom företaget finns Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U med genomgången utbildning och med godkänt kunskapsprov.

På Landskapsingenjören i Sverige AB finns mångårig erfarenhet av lekplatsbesiktningar i enlighet med PBL och Europanorm SS-EN 1176 & 1177. På företaget finns av SERENO Certifiering AB certifierade besiktningsmän. Läs mer under flik “Lekplatsbesiktning”.

Landskapsingenjören i Sverige är deltagare i den tekniska kommitéen för arbetet med att utveckla standarden för Lekredskap (EN 1176).

Medlemskap finns i SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket är en ideell organisation för specialister inom såväl Besiktning som för Projektering.