Tidsperiod: 2014 – 2017

Beställare: Östra Göinge kommun

Plats: Knislinge

Typ av uppdrag: Nybyggnation av sporthall

Uppdragsbeskrivning

På uppdrag av Östra Göinge kommun har varit att gestaltat och projekterat utemiljön till ny sporthall i Knsiliinge. Uppdraget bestod i utformning av utemiljön kring sporthallen. Projektet har gått från gestaltning till färdiga handlingar i form av förfrågningsunderlag för en total entreprenad.

Projektbeskrivning

I gestaltningen av utemiljön vid sporthallen valdes att stengabioner som rumskapande element då Knislinge ligger i stenriket. Grönytor utformades för att ta hand om dagvatten och parkering och övrig kommunikations ytor planerades in