Tidsperiod: 2017

Beställare: Bromölla kommun

Plats: Bromölla

Typ av uppdrag: Upprustning

Uppdragsbeskrivning

På uppdrag av Bromölla kommun har vi gestaltat förslag på ny utformning av rondeller vid Bromölla, Skåneporten.   Projektet omfattade gestaltning samt illustrations material.

Projektbeskrivning

Skåneporten är rondeller vid av- och tillfarter till E22 vid Bromöllan. Nuvarande utformning var skötselkrävande och medförde mycket extra arbete i vägmiljö. Förutsättningen vara att skapa en ny utformning som krävde mindre skötsel samt gav rondellerna en tydlig karaktär. Gestaltnings förslaget bygger på ett skånskt tema med en äng som blommar under sommaren och stiliserade prästkragar som skånes landskapsblomma förstärker rondellens namn.