Tidsperiod: 2017

Beställare: NP Arkitekter

Plats: Nybrostrand, Ystad kommun

Typ av uppdrag: Nybyggnad av LSS-boende


Uppdragsbeskrivning:

Gestaltning och projektering av utemiljön kring ett nytt LSS boende i Nybrostrand utanför Ystad. Utformningen har tagits fram i diskussion med verksamhet och beställare för att kunna skapa en bra fungerande miljö. Boendet omfattar 12 lägenheter med enskilda entréer samt gemensamma uteplatser. Uppdraget har sträckt sig från tidiga skisser till framtagandet av ett färdigt förfrågningsunderlag inom ramen för totalentreprenad.

Projektbeskrivning

Östersjömusslan är ett LSS- boende i Nybrostrand, en kustnära ort belägen öster om Ystad. Man möter boendet från Musselvägen. En upphöjd plantering med stålkantlist som definierar formen av en mussla välkomnar längs stråket mot entrén. De 12 lägenheterna nås från utsidan och har fått var sin entréplats vilka även kan fungera som uteplatser. Varje plats skiljs åt av ett staket i trä med klätterväxter på.  Gården inrymmer gemensamma platser så som en berså, två trädäck och en grusad innergård där ekestörar bildar rumslighet.