Tävling:

Detta projektet är med i omröstning för årets vård- och omsorgsbyggnad, där även utemiljö ingår i utmärkelsen.
Klicka på nedanstående länk för att komma till omröstningen:

https://da.surveymonkey.com/r/aarets-vaard-och-omsorgsbyggnad-2021

Tidsperiod: 2016 – 2017

Beställare: Riksbyggen

Plats: Knislinge, Östragöinge kommun

Typ av uppdrag: Nybyggnad och upprustning av vårdboende

Uppdragsbeskrivning:

Gestaltning och projektering av utemiljön kring ett nytt vårdboende i Knislinge. Utformningen har tagits fram i diskussion med verksamhet och beställare för att kunna skapa en bra fungerande vårdmiljö. Det har också funnits en givande dialog med den skötselgrupp som ska ta hand om anläggningen i framtiden. Arbetet har även inneburit framtagande av kostnadskalkyler för att säkerställa beställarens slutkostnad. Uppdraget har sträckt sig från tidiga skisser till framtagandet av ett färdigt förfrågningsunderlag för totalentreprenad.