Tidsperiod: 2018-2019

Beställare: C4 teknik

Plats: Lingenäs, Kristianstad

Typ av uppdrag: Nybyggnation väg

Uppdragsbeskrivning

På uppdrag av C4 teknik har vi gestaltat och projekterat stridsvagnsvägen i anslutning till Lingenäs skolan samt nya gång- och cykelvägsanslutningar med tillhörande planteirngar.

Projektbeskrivning

Uppdraget var att utforma Stridsvagnsvägen i anslutning till Lingenässkolan på ett för barnen så säkert sätt som möjligt. Utformningen vill med material och växtlighet göra miljön för de gående så naturlig som möjligt. Gångytor möte skolans torgyta och vägen får underordna sig den strukturen.