Tidsperiod: 2016 – 2017

Beställare: Svenska Kyrkan, Kristianstads pastorat

Plats: Kristianstad

Typ av uppdrag: Nybyggnad av askgravlund

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget har varit att gestalta en ny askgravlund på Östra begravningsplatsen i Kristianstad. I första skedet togs det fram ett gestaltningsförslag som förankrades i platsen genom att placera en ny magnolialund och lökäng mellan två befintliga skyddsvallar. Tanken var att fälla in stenhällar i vallen som skulle användas för namn och som smyckningsplats. Efter beslut hos länsstyrelsen och kyrkorådet togs det sedan fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad. I slutskedet förändrades en del i gestaltningen efter önskemål från beställaren vilket resulterade i en smyckningsplats med där namn placeras på en upplyst glaspelare.