Tidsperiod: 2014 – 2017

Beställare: C4 teknik, Kristianstad kommun

Plats: Kristianstad

Typ av uppdrag: Nybyggnad av skola

Uppdragsbeskrivning

På uppdrag av C4 teknik har vi gestaltat och projekterat utemiljön till Lingenässkolan i Kristianstad. Byggnaden ritades av Horisont Arkitekter i Malmö.  Uppdraget bestod i utformning av en helt ny skolmiljö för ca 700 elever F‐6. Skolan innefattar grundsärskola, grundskola och fritidsverksamhet. Projektet har gått från gestaltning till färdiga handlingar i form av förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad.

Projektbeskrivning

Skolan ligger vackert placerad i landskapet i utkanten av Kristianstad. Omgivet av Helge å och strandängar gränsar skolan till det unika vattenriket. Förslaget tar utgångspunkt i detta landskap som tillåts vandra in mellan husväggarna och skapar här mindre rum, på sina håll utformade som ”uteklassrum”. Olika lösningar för fördröjning av dagvatten har skapats. Växtval som understryker landskapet utanför som högre gräs är med till att skapa rumslighet. En brygga i en sandlåda, ett fågelskådartorn i form av klätter- & utsiktstorn är med till att bidra till naturkänslan från området.