Tidsperiod: 2016 – 2017

Beställare: Hässleholms kommun, Tekniska förvaltningen

Plats: Hässleholm

Typ av uppdrag: Nybyggnad av förskola 5 avdelningar

Uppdragsbeskrivning

Ljungdala förskola, Landskapsingenjören har i samarbete med Sesam arkitekter varit med att ta fram ett koncept för nya förskolor i Hässleholms kommun. Fokus har varit barnens pedagogiska och variationsrika lekmiljö. Ljungdala är en av fem förskolor som utformats och projekterats. Uppdraget har sträckt sig från skissarbete utifrån dialoger med verksamheten till framtagandet av ett färdigt förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Efter detta har även bygghandlingar utarbetats åt upphandlad entreprenör.