Besiktningsperson

Vi söker en ny medarbetare med erfarenhet och intresse av besiktningsarbete. Arbetet har fokus på markbesiktning av både hårdgjorda och gröna ytor. Kunskaper om växter och gröna miljöer värdesätts.

Det är även önskvärt med erfarenhet av projektering, anläggning eller besiktning av lekplatser.
Finns det bara intresse är detta något som kan vidareutvecklas när du blivit anställd.

Till Annons