Tidsperiod: 2015, 2017 – 2018

Beställare: Svenska Kyrkan, Kristianstads pastorat

Plats: Kristianstad

Typ av uppdrag: Upprustning, utveckling

UppdragsbeskrivningUppdraget har varit att ta fram en upprustning av området kring Heliga Trefaldighets kyrkan samt att gestalta en ny askgravlund. Projektet har gått från gestaltning till färdiga handlingar i form av förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad.

Projektbeskrivning

Heliga Trefaldighets kyrka, som har kallats Nordens vackraste renässanskyrka, byggdes under första hälften av 1600-talet. Utemiljön har ändrats och byggts om under årensloppmiljön avseende tillgänglighet, nya behov och säkerhet. Gestaltningen har haft fokus på att upprusta och utveckla utemiljön med respekt för platsen och kyrkans historia och väva in dagens nya behov så som askgravlund och tillgänglighet på ett för platsen fungerande sätt. Arbete gällande gestaltning och material val har förts i dialog med antikvarisk rådgivare samt kyrkans interna organisation.