Tidsperiod: 2017-2018

Beställare: C-Fast

Plats: Hammar, Kristianstads kommun

Typ av uppdrag: Nybyggnad bostäder

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget har varit att gestalta och projektera ett nytt område för flerfamiljsbostäder. Arbetet har inneburit en medverkan i kommunens tidiga process för att uppnå de gröna målen med den nya stadsdelen. Det har funnits en hög ambitionsnivå med en gestaltning som hanterar öppna dagvattensystem och höga naturvärden. Uppdraget har resulterat i framtagande av beskrivande illustrationer och presentationsmaterial samt projekterade handlingar för bygglov.