Tidsperiod: 2017 – 2018

Beställare: HSB Sydost

Plats: Pantarholmen, Karlskrona kommun

Typ av uppdrag: Nybyggnad bostäder

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget har varit att gestalta en bjälklagsgård och omgivande kvartersmark mot gatan. Byggnaderna har ritats av Möller arkitekter. Bostadsgården innehåller både bostadsrätter och hyresrätter samt ett lokalkontor för HSB. Innergården byggs upp med samvaroplatser för lek, vila och umgänge kring hjärtat i form av ett orangeri som kombinerats med gemensamhetslokal och tvättstuga. Det har utformats ett gestaltningsförslag med illustrationsplan och materialbeskrivningar.