Tidsperiod: 2019

Beställare: Svenska Kyrkan, Kristianstads pastorat

Plats: Kristianstad

Typ av uppdrag: Nybyggnad av askgravlund

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget har varit att ta fram gestaltningsriktlinjer för bevarande och upprustning för gamla delen av begravningsplatsen. Arbetet har sammanställts i en utvecklingsplan som efter remiss hos Länsstyrelsen ska kunna användas som arbetsunderlag inför framtida upprustningsarbeten.

Projektbeskrivning

Fokus har varit hur den gamla karaktären och tidiga former ska kunna bevaras och återskapas på ett sätt som kan fungera med nutidens underhållsrutiner. Arbetet har även behandlat hur man ska lösa problematiken med återlämnade gravplatser utan att det påverkar begravningsplatsens ursprungskaraktär. Arbetet har även omfattat upprustning och förnyelse av befintlig minneslund.